Ck7a9

# Name Score
1 Hai 50 🏆
2 Lam 50 🏆
3 Gia tue 50 🏆
4 Duong 50 🏆
5 duc 45
6 Duong #2 35
7 Thao 25
8 Ly 15