คะแนนผู้นำ Shop Channel

คะแนนผู้นำ Shop Channel

1🏆 Profile image อาทิตยา Fashion Island 50
2🏆 Profile image โสรญา Shop Central Samui 50
3🏆 Profile image ชวิกา Shop The Mall Thapra 50
4🏆 Profile image นฤมล SRN Club - The Mall Bangkapi 50
5🏆 Profile image วริศรา SRN Club - Central Praram 3 50
6🏆 Profile image ภาณินี Shop The Mall Thapra 50
7🏆 Profile image สรารัตน์ Shop The Mall Thapra 50
8🏆 Profile image วริศรา Shop The Mall Thapra 50
9🏆 Profile image ทัศนีย์ Shop Seacon Square 50
10🏆 Profile image อโณทิยา Shop The Mall Thapra 50