Photo Song Quiz

# Name Score
1 Varshini Sriram 20 🏆
2 Seetharaman 20 🏆
3 Sujitha Prabhu 20 🏆
4 Sri Shyam Gopal 19
5 Vishnu S 19
6 Nagarajan 19
7 Ranjani Ganesh 18
8 Kalyani Nagarajan 18
9 Aroona 18
10 VPR 17
11 Sandhiya Sampath 17
12 Narayani Krishnan 16
13 Swathy B 16
14 Pandi durai 16
15 Vaishali Sampath 15
16 Ashwini Srivatsan 14
17 Thangapandi 14
18 Prasanthi Ravikumar 14
19 Vidhya Ramesh 13
20 Bhanumathy Subramaniyan 12
21 Arjun 12
22 Rajeswari 11
23 Ranjith Kumar 11
24 Madhavi 10
25 Srinivasan 10
26 Lalitha Vignesh 10
27 Thirukarthi 10
28 Godson 9
29 Raashida Roshan 9
30 Manoj Kumar 9
31 Anu Nivetha 9
32 JK Madhan Kumar 8
33 Sabarish Hariharan 7
34 Ragulan 7
35 Kavitha K 6
36 Vijayan 6
37 Niveditha 6
38 Akshaya Devi 5
39 Presita Francis 5
40 Jasmine 5
41 Janani Hariharan 5
42 Vimal Kumar 4
43 Banu Nagesh 4
44 Ganga Devi 3
45 Sruthibasini Krishnamoorthy 3
46 Subasri Gautham 2
47 Deepak Jude 2
48 Poorna S 2
49 Nithya Santhosh 1
50 Aruna 1